SOLVENON

Eigenschappen

De Solvenon® types, ook wel butoxyverbindingen of PnB, DPnB of TPnB genoemd, zijn kleurloos. Afhankelijk van het product hebben ze een verschillende vluchtigheid en weinig geur. Andere eigenschappen zijn afhankelijk van het betreffende product, waardoor ze geschikt zijn voor verschillende doeleinden.

SOLVENON DPNB 30108454 offer
Chemical Description:
PO - Ethers, butoxy dipropanols
SOLVENON PNB 30108453 offer
Chemical Description:
PO - Ethers, 1-butoxy-2-propanol
SOLVENON TPNB 30108452 offer
Chemical Description:
PO - Ethers, mixture of propylene gylcol mono butyl ethers