Solution Finder

1 Wilt u zoeken op productlijn of bedrijfstak? Productlijn of bedrijfstak?

2 In welke categorie kunt u de oplossing indelen? In welke bedrijfstak kunt u de oplossing indelen? Categorie? Bedrijfstak?

3 Om welke groep gaat het en waar wilt u het gebruiken? Waar wilt u het gebruiken en om welke groep gaat het? Groep en toepassing? Toepassing en groep?

Groep chemische stoffen Toepassing
Toepassing Groep chemische stoffen
Oplossing

Harsen > voor inkten en verpakking

BTC Europe levert Het uitgebreide BASF-assortiment harsen en additieven met unieke werkingseigenschappen. Wij werken nauw samen met en werken in partnerschap met onze klanten en contactpersonen in de waardeketen om op maat toegesneden innovatieve ontwikkelingen tot stand te brengen te verwezenlijken. Ons doel is uw voorkeursleverancier te zijn voor de drukkerij- en verpakkingsbranche.

Merken

Laromer®, Laroflex®, Laropal®, Joncryl®, Acronal®, Lutonal®

Eigenschappen

Laropal®- en Laromer®-producten voor pigmentdispersie in energie-uithardbare drukinkttoepassingen

 • Laropal® A81 is een aldehydehars op basis van isobutyraldehyde. Het product biedt goede pigmentbevochtigingseigenschappen met organische pigmenten, vertoont lage krimp en heeft een positief effect op adhesie. Als een niet-reactieve pigmentdispergerende hars die oplosbaar is in een reeks Laromer®-acryl functionele reactieve verdunningsmiddelen zoals Laromer® TMPTA, Laromer® TPGDA is het een uitstekende maalhars.
 • Laromer® LR 9013 is een gemodificeerd polyetheracrylaat speciaal bestemd voor energie-uithardbare drukinkten. Het wordt gebruikt in een verhouding van maximaal 1:1 met organische pigmenten. Het product biedt goede pigmentbevochtigingseigenschappen, vertoont lage krimp en heeft een positief effect op adhesie. Het is een pigmentdispergerende hars met uitstekende pigmentbevochtigingseigenschappen met een breed scala pigmenten in energie-uithardbare systemen.
 • Laromer® LR 8985 is een met propoxyl gemodificeerd polyetheracrylaat speciaal bestemd voor energie-uithardbare drukinkten. Het wordt met name gebruikt in offsettoepassingen als pigmentdispergerende hars, met hydrofobe eigenschappen.

Systemen voor inkttoepassingen op waterbasis

 • Joncryl®-styreenacrylharsen en -emulsies zijn de hoofdbestanddelen van inkten en coatings met hoge prestaties. Inkten en coatings op waterbasis die zijn samengesteld met Joncryl®-producten zijn een goed, duurzaam alternatief van consistente kwaliteit voor producten op oplosmiddelbasis.
 • Het Joncryl®-assortiment bevat acryl- en styreenacryl-RC-emulsies, acrylcolloïden, vernettingsmiddelen, polyethyleenwassen voor inkt op waterbasis en overprintlak.
 • Joncryl® HSL is een productlijn met acrylbindmiddelen op waterbasis. Deze zijn zeer geschikt voor het samenstellen van warmteafsluitbare lakken. Deze acrylcopolymeeremulsies bieden een betrouwbare afsluiting en zijn gemakkelijk te verwijderen.
 • Joncryl® ECO is een productlijn met glycolethervrije en voor aanraking met levensmiddelen geschikte dispersies. Joncryl® ECO-producten voldoen aan de strenge vereisten van levensmiddelen- en verpakkingstoepassingen, zoals voor de tabaks- en suikerwarenmarkt.
 • Joncryl® FLX-producten bieden een uitstekend evenwicht tussen bestendigheid en heroplosbaarheid. Deze zijn daarom zeer geschikt voor inkten op waterbasis voor toepassingen met flexibele verpakkingen. Met de FLX-productlijn is de overstap naar inkten op waterbasis voor middelzware filmtoepassingen een op rendabele wijze te verwezenlijken oplossing van hoge kwaliteit.
 • Joncryl® LMV 7000 is een productlijn van bindmiddelen met laag onderhoud. Deze productlijn biedt de drukkerijsector een volledig assortiment dat zal helpen afval en uitvaltijd als gevolg van verstopping van walsen en inktafzetting op platen te verminderen.

Systemen voor inkttoepassingen op oplosmiddelbasis

 • Acronal® 4 F is een n-butylacrylaatpolymeer. Acronal® 700 L is een copolymeer van n-butylacrylaat en vinylisobutylether in een 50%-oplossing in ethylacetaat. Beide zijn zachte acrylharsen die compatibel zijn met nitrocelluloseharsen en gechloreerde polymeren zoals pvc. Ze zijn oplosbaar in acetaten, glycolen en glycolethers. Ze hebben een weekmakend effect en zorgen voor flexibiliteit en adhesie. Ze zorgen voor bestendigheid tegen warmte, licht en chemicaliën.
 • De Laroflex®-lijn (MP15, MP25, MP35 en MP45) bestaat uit copolymeren van vinylchloride en vinylisobutylether waarvan de nummers in de reeks een oplopende viscositeit vertonen. De productlijn vertoont goede pigmentbevochtiging, adhesie aan aluminium en hoge bestendigheid tegen warmte en hydrolyse.
 • Lutonal® A 25 is een polyvinyletherpolymeer op basis van ethylvinylether.
 • Lutonal® A 50 is een polyvinyletherpolymeer op basis van ethylvinylether. Deze wordt geleverd als een 50%-oplossing in ethanol.
 • Lutonal® M 40 is een polyvinyletherpolymeer op basis van methylvinylether. Deze wordt geleverd als een 70%-oplossing in ethanol.
 • De Lutonal®-lijn bestaat uit zachte harsen met verschillende molaire massa's die een weekmakend effect hebben en zorgen voor flexibiliteit en adhesie.
 • Joncryl® 611-acrylhars wordt gebruikt als een modificerende hars, bijvoorbeeld voor door middel van flexodruk op PE aangebrachte NC-producten voor zware toepassingen buitenshuis.

Toepassingen

 • Acronal® 4 F en Acronal® 700 L kunnen worden gebruikt in inkten op pvc-basis voor diepdruk ter verbetering van de adhesie aan aluminiumsubstraten. Verdere toepassingen zijn pvc-/acrylinkten voor diepdruktoepassingen op autoclaveerbare film-film- en film-aluminumlaminaten.  Ze kunnen ook worden gebruikt voor diepdruk van vinylbehangpapier.
 • De Laroflex®-lijn (MP15, MP25, MP35 en MP45) kan worden gebruikt in pvc-/acrylinkten voor diepdruktoepassingen op film-film- en film-aluminumlaminaten.
 • De Lutonal®-lijn wordt gebruikt in drukinkten op PVB-basis voor diepdruk- en flexodruktoepassingen op flexibele films voor laminaten. De Lutonal®-typen worden ook gebruikt in PVB-inkten voor pergamijn.
 • Joncryl® 611 middelharde acrylhars is compatibel met NC-hars, oplosbaar in ketonen, acetaten en alcohol-/acetaatmengsels. De hars zorgt voor flexibiliteit en heeft een positief effect op adhesie. Joncryl® 611 heeft pigmentbevochtigende eigenschappen. De hars wordt vermeld in bijlage 6 van de officiële Zwitserse lijst voor drukinkten die in aanraking komen met levensmiddelen, d.d. 25 november 2009, op lijst a en/of b.

Publicaties

De laatste 'Expertise Plus' informatie voor deze toepassing: