Solution Finder

1 Wilt u zoeken op productlijn of bedrijfstak? Productlijn of bedrijfstak?

2 In welke categorie kunt u de oplossing indelen? In welke bedrijfstak kunt u de oplossing indelen? Categorie? Bedrijfstak?

3 Om welke groep gaat het en waar wilt u het gebruiken? Waar wilt u het gebruiken en om welke groep gaat het? Groep en toepassing? Toepassing en groep?

Groep chemische stoffen Toepassing
Toepassing Groep chemische stoffen
Oplossing

vlokmiddelen en coagulantia > voor behandeling van afvalwater en slib

Merken

Organopol® (polymeren)
Organosorb® (bentoniet)

Eigenschappen

BTC biedt verschillende klassen coagulatoren en flocculatoren aan, van bentonieten tot polymeren, met verschillende chemische kenmerken, moleculair gewicht en ladingsdichtheid.

Toepassingen

BTC's Organopol® en Organosorb® flocculatoren en coagulatoren worden gebruikt bij de papierproductie voor het reinigen van afvalwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties en de behandeling van proceswater en circuitwater. BTC's producten verbeteren de efficiëntie van processen zoals sedimentatie, schuimscheiding, verdikking en ontwatering.