Solution Finder

1 Wilt u zoeken op productlijn of bedrijfstak? Productlijn of bedrijfstak?

2 In welke categorie kunt u de oplossing indelen? In welke bedrijfstak kunt u de oplossing indelen? Categorie? Bedrijfstak?

3 Om welke groep gaat het en waar wilt u het gebruiken? Waar wilt u het gebruiken en om welke groep gaat het? Groep en toepassing? Toepassing en groep?

Groep chemische stoffen Toepassing
Toepassing Groep chemische stoffen
Oplossing

Biociden > als desinfecteermiddel in dierlijke en menselijke voedingstoepassingen (PT4)

BASF staat vermeld in de ‘Europese biocidenverordening (EU/528/2012)’ onder Artikel 95 Lijst van leveranciers van werkzame stoffen voor elk van werkzame stoffen die hieronder worden beschreven. De productportefeuille van BTC omvat de biocidenproductlijn van BASF en voldoet bijgevolg aan de EU-regelgeving. De producten zijn goedgekeurd voor de markt. Het gebruik van biociden wordt geclassificeerd volgens de productsoort (PT). Biociden die als werkzame stof zijn gedefinieerd zijn enkelvoudige bestanddelen die inwerken op een schadelijk organisme. Een werkzame stof moet verder worden geformuleerd door de klant voordat deze op de markt wordt gebracht.

Toepassingsgebieden van PT4: producten voor desinfectie van voeding en diervoeders

Biociden van productsoort 4 (PT4) zijn producten voor desinfectie van uitrusting, houders, eet- en drinkgerei, oppervlakken of pijpleidingen voor de productie, het vervoer, de opslag of consumptie van voedingsmiddelen of diervoeders (met inbegrip van drinkwater) voor mens en dier. 

Merken

Protectol®

Tinosan®

Eigenschappen

Protectol® GA - Glutaraldehyde

Protectol® GA is chemisch 1,5-pentanedial, ook bekend als glutaraldehyde, en is geclassificeerd als werkzame stof.

 • Het is een vloeibare waterige oplossing en is verkrijgbaar met een concentratie van 50% en 24%. Het is in alle verhoudingen mengbaar met water en een reeks polaire oplosmiddelen zoals methanol, ethanol en propanol. 
 • Waterige glutaraldehydeoplossingen zijn het meest stabiel bij zure pH-waarden. 
 • Bij toenemende alkaliteit nemen de biocidale effecten op korte termijn toe, maar op lange termijn af.  

Protectol® GL - Glyoxal

Protectol® GL is chemisch 1,2-ethaandiol, ook bekend als glyoxal, en is geclassificeerd als werkzame stof. 

 • Het is een heldere, kleurloze vloeistof met circa 40% werkende stof en circa 60% water. Het is in alle verhoudingen mengbaar met water en een reeks polaire organische oplosmiddelen zoals methanol, ethanol en propanol. 
 • Het kan ook direct worden gecombineerd met Protectol® GA. 

Protectol® FM

Protectol® FM is chemisch mierenzuur en is geclassificeerd als werkzame stof. 

 • Het is een kleurloze tot licht gelige vloeistof en heeft een doordringende, productspecifieke geur.
 • Het is verkrijgbaar in twee concentratieniveaus, ~85% en ~99%, en is volledig mengbaar met water. 

Protectol® PE

Protectol® PE is chemisch 2-fenoxyethanol en is geclassificeerd als werkzame stof. 

 • Het is een heldere, kleurloze en geurloze vloeistof. Het is mengbaar met water en een reeks polaire organische oplosmiddelen zoals ethanol en propyleenglycol. 
 • Het kan direct worden opgenomen in verschillende formuleringen. 
 • Protectol® PE is een matige werkzame stof tegen een breed scala aan micro-organismen. Om die reden wordt het vaak gebruikt in combinatie met andere werkzame bestanddelen. Het is werkzaam over een breed pH-bereik, wat betekent dat het product in vele verschillende soorten formuleringen kan worden gebruikt.

Protectol® NP S

Protectol® NP S is chemisch n-propanol en is geclassificeerd als werkzame stof. 

 • Het is een vloeistof met een lage viscositeit en kenmerkende alcoholgeur en is onbeperkt mengbaar met water. 
 • Het is mengbaar met een breed scala aan organische oplosmiddelen zoals alcoholen, ketonen, aldehyden, ethers en glycolen.

Tinosan® HP 

Tinosan® HP is chemisch 4,4’-dichloor-2-hydroxydifenylether en is geclassificeerd als werkzame stof.  

 • Tinosan® HP heeft een breed werkingsspectrum en is langdurig werkzaam. Het is een licht viskeuze, kleurloze tot bruinachtige vloeistof met lage oplosbaarheid in water, die echter wel oplosbaar is in diverse oplosmiddelen zoals isopropanol, ethanol, glycerol en propyleenglycol. 
 • Voor opname in een formulering is Tinosan® oplosbaar in anionische en niet-ionische surfactanten en compatibel met kationische en amfoterische surfactanten.

Toepassingen

Protectol® GA (glutaraldehyde) is een zeer doeltreffend antimicrobieel middel. Het is werkzaam tegen een breed scala aan micro-organismen en wordt gebruikt in vele verschillende toepassingsgebieden, zoals 

 • desinfectie van oppervlakken en instrumenten, 
 • microbiologische controle van industriële processen (bijvoorbeeld waterbehandeling, geurbestrijding/reiniging van chemische toiletten).

Protectol® GL wordt gebruikt in formuleringen van desinfecteermiddelen voor 

 • harde oppervlakken, 
 • veeteelt,
 • ontsmettingsproducten, gewoonlijk in combinatie met andere werkzame bestanddelen. 

Biociden van het type Protectol® FM zijn voordelig geprijsde biociden met een breed werkingsspectrum (ook tegen enkele virussen). De producten zijn doeltreffend bij een relatief lage concentratie en vrij van formaldehyde. Ze worden vooral gebruikt voor 

 • veterinaire hygiëne en voor desinfectie van harde oppervlakken. 

De formuleringen zijn cruciaal voor de werking en ze worden vaak gecombineerd met andere werkzame bestanddelen. 
 

Protectol® PE wordt gebruikt in combinatie met andere werkende bestanddelen voor de formulering van 

 • desinfecteermiddelen en desinfecterende reinigingsmiddelen voor harde oppervlakken en chirurgische instrumenten. 
 • Het wordt ook vaak gebruikt in metaalverwerkingsvloeistoffen (MWF) om de verdunde vloeistof te beschermen tegen bederf door bacteriën tijdens het gebruik. 

Protectol® NP S heeft een superieure bactericide werking in vergelijking met ethanol of isopropanol, die ook voor desinfecteerdoeleinden worden gebruikt. Protectol® NP S wordt gebruikt als 

 • autonome werkzame biocide in desinfecteermiddelen voor de huid en de handen, vooral in ziekenhuisomgevingen. 

Tinosan® HP is zeer doeltreffend tegen een breed spectrum van bacteriën. Het wordt aanbevolen voor 

 • bleekmiddelvrije desinfecteermiddelen in huishoudelijke en I&I-omgevingen met langdurige antibacteriële effecten.