Solution Finder

1 Wilt u zoeken op productlijn of bedrijfstak? Productlijn of bedrijfstak?

2 In welke categorie kunt u de oplossing indelen? In welke bedrijfstak kunt u de oplossing indelen? Categorie? Bedrijfstak?

3 Om welke groep gaat het en waar wilt u het gebruiken? Waar wilt u het gebruiken en om welke groep gaat het? Groep en toepassing? Toepassing en groep?

Groep chemische stoffen Toepassing
Toepassing Groep chemische stoffen
Oplossing

Biociden > als slijmbestrijdingsmiddel (PT12)

BASF staat vermeld in de ‘Europese biocidenverordening (EU/528/2012)’ onder Artikel 95 Lijst van leveranciers van werkzame stoffen voor elk van werkzame stoffen die hieronder worden beschreven. De productportefeuille van BTC omvat de biocidenproductlijn van BASF en voldoet bijgevolg aan de EU-regelgeving. De producten zijn goedgekeurd voor de markt. Het gebruik van biociden wordt geclassificeerd volgens de productsoort (PT). Biociden die als werkzame stof zijn gedefinieerd zijn enkelvoudige bestanddelen die inwerken op een schadelijk organisme. Een werkzame stof moet verder worden geformuleerd door de klant voordat deze op de markt wordt gebracht.

Toepassingsgebieden van PT12: producten voor het voorkomen of tegengaan van slijmafzetting 

Biociden van productsoort 12 (PT12) zijn producten voor het voorkomen of tegengaan van slijmafzetting op materialen, uitrusting en constructies die in industriële processen worden gebruikt, bijvoorbeeld op hout- en papierpulp of poreuze zandlagen in de oliewinning. 

Merken

Protectol®

Eigenschappen

Protectol® GA - Glutaraldehyde

Protectol® GA is chemisch 1,5-pentanedial, ook bekend als glutaraldehyde, en is geclassificeerd als werkzame stof.

 • Het is een vloeibare waterige oplossing en is verkrijgbaar met een concentratie van 50% en 24%. Het is in alle verhoudingen mengbaar met water en een reeks polaire oplosmiddelen zoals methanol, ethanol en propanol. 
 • Waterige glutaraldehydeoplossingen zijn het meest stabiel bij zure pH-waarden. 
 • Bij toenemende alkaliteit nemen de biocidale effecten op korte termijn toe, maar op lange termijn af.  

Protectol® BN - Bronopol

Protectol® BN is chemisch 2-broom-2-nitropropaan-1,3-diol, ook bekend als bronopol, en is geclassificeerd als werkzame stof. 

 • Protectol BN is verkrijgbaar als vaste of als vloeibare stof, die dipropyleenglycolmonomethylether en water bevat. 
 • Bronopol kan direct worden opgenomen in waterige formuleringssystemen. 
 • Geconcentreerde waterige oplossingen kunnen de neiging hebben om te kristalliseren bij lage temperatuur. Bij de bereiding van waterige oplossingen van kristallijn materiaal is bronopol het meest stabiel wanneer de pH-waarde van het systeem zuur is. 
 • Bronopol heeft een breed werkingsspectrum tegen alle groepen van bacteriën waaronder anaerobe sulfaatreducerende bacteriën (SBR). 

Protectol® DZ - Dazomet

Protectol® DZ is chemisch 3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazinane-2-thione en is geclassificeerd als werkzame stof. De gebruikelijke naam is Dazomet.

 • Het is doeltreffend tegen een breed scala aan bacteriën waaronder anaerobe sulfaatreducerende bacteriën (SRB) en schimmels. 
 • Het is een vaste stof die als poeder of in korrelvorm verkrijgbaar is.

Toepassingen

Protectol® GA (glutaraldehyde) is een zeer doeltreffend antimicrobieel middel. Het is werkzaam tegen een breed scala aan micro-organismen en wordt gebruikt in vele verschillende toepassingsgebieden, zoals 

 • desinfectie van oppervlakken en instrumenten, 
 • microbiologische controle van industriële processen (bijvoorbeeld waterbehandeling, geurbestrijding/reiniging van chemische toiletten).

Protectol® BN (Bronopol) en oplossingen daarvan zijn geschikt voor gebruik in vele verschillende toepassingsgebieden. Het wordt gebruikt als werkzame stof voor de bereiding van conserveringsformuleringen voor 

 • polymeeremulsielijmen,
 • industriële toevoegstoffen. 
 • Bronopol is nuttig in combinatie met isothiazolinonen (IT). Combinaties van IT met bronopol hebben hun doeltreffendheid bewezen in de bestrijding van microbiologische aanvallen waarbij de microbe tolerant is voor IT. 

Protectol® DZ (Dazomet) wordt als werkzame stof gebruikt om conserveringsformuleringen te maken die in de papierindustrie worden toegepast voor 

 • de behandeling van proceswater,
 • toevoegstoffen voor papiermachines. 
 • Formuleringen voor industriële producten zoals polymeerdispersies en -lijmen.