Solution Finder

1 Wilt u zoeken op productlijn of bedrijfstak? Productlijn of bedrijfstak?

2 In welke categorie kunt u de oplossing indelen? In welke bedrijfstak kunt u de oplossing indelen? Categorie? Bedrijfstak?

3 Om welke groep gaat het en waar wilt u het gebruiken? Waar wilt u het gebruiken en om welke groep gaat het? Groep en toepassing? Toepassing en groep?

Groep chemische stoffen Toepassing
Toepassing Groep chemische stoffen
Oplossing

Biociden > voor bewerkings- of snijvloeistoffen (PT13)

BASF staat vermeld in de ‘Europese biocidenverordening (EU/528/2012)’ onder Artikel 95 Lijst van leveranciers van werkzame stoffen voor elk van werkzame stoffen die hieronder worden beschreven. De productportefeuille van BTC omvat de biocidenproductlijn van BASF en voldoet bijgevolg aan de EU-regelgeving. De producten zijn goedgekeurd voor de markt. Het gebruik van biociden wordt geclassificeerd volgens de productsoort (PT). Biociden die als werkzame stof zijn gedefinieerd zijn enkelvoudige bestanddelen die inwerken op een schadelijk organisme. Een werkzame stof moet verder worden geformuleerd door de klant voordat deze op de markt wordt gebracht.

Toepassingsgebieden van PT13: producten voor het tegengaan van bederf door bacteriën van vloeistoffen

Biociden van productsoort 13 (PT13) zijn producten voor het tegengaan van bederf door bacteriën van vloeistoffen voor het verwerken of snijden van metaal, glas of andere materialen. 

Merken

Protectol®

Eigenschappen

Protectol® PE

Protectol® PE is chemisch 2-fenoxyethanol en is geclassificeerd als werkzame stof. 

 • Het is een heldere, kleurloze en geurloze vloeistof. Het is mengbaar met water en een reeks polaire organische oplosmiddelen zoals ethanol en propyleenglycol. 
 • Het kan direct worden opgenomen in verschillende formuleringen. 
 • Protectol® PE is een matige werkzame stof tegen een breed scala aan micro-organismen. Om die reden wordt het vaak gebruikt in combinatie met andere werkzame bestanddelen. Het is werkzaam over een breed pH-bereik, wat betekent dat het product in vele verschillende soorten formuleringen kan worden gebruikt.

Protectol® HT - Hexahydrotriazine

Protectol® HT is chemisch 1,3,5-tris-(2-hydroxyethyl)-hexadydro-1,3,5-triazine en is geclassificeerd als werkzame stof. Een ander synoniem is hexahydrotriazine.

Het is een biocide die formaldehyde vrijgeeft (formaldehyde vrijgevende biocide). Bijgevolg is het werkingsspectrum vergelijkbaar met dat van formaldehyde. De vrijgave van formaldehyde hangt af van de pH en de temperatuur, maar als vuistregel geldt: hoe lager de temperatuur, hoe lager de hoeveelheid formaldehyde; daarnaast is de vrijgave groter bij een lagere pH.

Toepassingen

Protectol® PE wordt gebruikt in combinatie met andere werkende bestanddelen voor de formulering van 

 • desinfecteermiddelen en 
 • desinfecterende reinigingsmiddelen 
 • voor harde oppervlakken en 
 • voor chirurgische instrumenten. 
 • conserveermiddelen voor metaalverwerkingsvloeistoffen, lijmen en industriële toevoegstoffen. 

Protectol® HT wordt als werkzame stof gebruikt om conserveringsformuleringen te maken voor 

 • metaalverwerkingsvloeistoffen, 
 • lijmen, 
 • industriële toevoegstoffen,
 • polymeerdispersies en -smeermiddelen, 
 • latexemulsies,
 • in water dispergeerbare lakken.