Solution Finder

1 Wilt u zoeken op productlijn of bedrijfstak? Productlijn of bedrijfstak?

2 In welke categorie kunt u de oplossing indelen? In welke bedrijfstak kunt u de oplossing indelen? Categorie? Bedrijfstak?

3 Om welke groep gaat het en waar wilt u het gebruiken? Waar wilt u het gebruiken en om welke groep gaat het? Groep en toepassing? Toepassing en groep?

Groep chemische stoffen Toepassing
Toepassing Groep chemische stoffen
Oplossing

Betacaroteen > om vruchtbaarheid van dieren te garanderen en te verbeteren

Betacaroteen (beta-caroteen) komt in de natuur voor, in het bijzonder in groene planten. Behalve de variërende hoeveelheden in aparte voedingsstoffen voor planten hebben het oogsten, het klimaat, de mate van verwelken, het type bewaring (drogen, inkuilen) en de opslagtijd allemaal invloed op het gehalte.

Onderzoek toont aan dat betacaroteen een positief effect heeft op het vruchtbaarheidsproces van mannelijk en vrouwelijk vee. Er zijn ook vergelijkbare onderzoeken voor andere diersoorten, zoals fokkende merries, zeugen en konijnen. Er werd ook een toename waargenomen van het weerstandsvermogen tegen besmettelijke fokziekten bij jonge dieren. Het gebruik van betacaroteen is afhankelijk van de diersoorten en van de status van de bron van caroteen en vitamine A. 

Symptomen van tekorten

Een tekort aan betacaroteen doet zich voor als dieren binnen worden gehouden, en als voedingsstoffen worden gebruikt met een laag gehalte aan betacaroteen. Afhankelijk van de mate en duur van het tekort kunnen de volgende symptomen optreden:

  • Stille bronst
  • Vertraagde ovulatie
  • Gebrekkige vruchtbaarheid, bijvoorbeeld terugkeer naar oestrus
  • Overlijden van het embryo, vroege abortus
  • Verhoogde gevoeligheid voor fok- en infectieziekten 

Merken

Lucarotin®

Eigenschappen

Lucarotin® 10% Feed NXT is een droge poedersamenstelling die traag oplost in koud water, sneller in warm water (40°C) en ten slotte desintegreert om een dispersie te vormen. Het product wordt gestabiliseerd met ethoxyquine. Lucarotin® 10% Feed NXT bevat minstens 10% betacaroteen.

Toepassingen

Lucarotin® 10% Feed NXT wordt gebruikt om de vruchtbaarheid van dieren te garanderen of te verbeteren. Het gebruik van betacaroteen is afhankelijk van de diersoorten en van de status van de bron van caroteen en vitamine A. Betacaroteen heeft een provitamine A-activiteit die maximum 2:1 bedraagt voor gevogelte en ratten. Voor andere soorten is de uitwisselingsverhouding lager. Maximum mogelijke uitwisselingsverhouding is ook afhankelijk van de hoeveelheid vitamine A in het rantsoen.