Solution Finder

1 Wilt u zoeken op productlijn of bedrijfstak? Productlijn of bedrijfstak?

2 In welke categorie kunt u de oplossing indelen? In welke bedrijfstak kunt u de oplossing indelen? Categorie? Bedrijfstak?

3 Om welke groep gaat het en waar wilt u het gebruiken? Waar wilt u het gebruiken en om welke groep gaat het? Groep en toepassing? Toepassing en groep?

Groep chemische stoffen Toepassing
Toepassing Groep chemische stoffen
Oplossing

Natugrain® > als additief voor voedingsproductie

Het gebruik van Natugrain® NSP-hydrolyseerenzymen in door graan gedomineerde diëten geeft een aantal voordelen.


Bij gevogelte

  • Betere voedingsomzetting en snellere gewichtstoename door hoger gebruik van nutriënten.
  • Minder viscositeit van darminhoud en de betere conditie van faeces hebben een positief effect op de kwaliteit van het stalstro en op de hygiënische condities in de productie-eenheid.
  • Minder waterverbruik.
  • In leghennen vermindert het aantal vuile eieren.
  • Het gebruik van enzymen brengt variaties in de voedingswaarde tussen verschillende types gebruikte graanproducten in evenwicht.
  • Meer flexibiliteit bij de lineaire optimalisatie van voedingsdiëten van gevogelte voor voeden met hogere hoeveelheden graanproducten.

Bij varkens

  • Betere voedingsomzetting door hoger gebruik van nutriënten van de voeding.
  • Minder waterverbruik.
  • Het gebruik van enzymen brengt variaties in de voedingswaarde tussen verschillende types gebruikte graanproducten in evenwicht.
  • Meer flexibiliteit bij de lineaire optimalisatie van voedingsdiëten van varkens voor voeden met hogere hoeveelheden graanproducten.

Merken

Natugrain®

Poederproducten van NSP-hydroliseerenzymen voor voeding gepileerd onder 85 °C

Eigenschappen

Natugrain® TS bevat een combinatie van een hoge effectieve thermisch stabiele beta-xylanase en een thermisch stabiele beta-glucanase.
Natugrain® Wheat TS bestaat uit een hoog efficiënt thermisch stabiele beta-xylanase.

Toepassingen

Natugrain® TS werd speciaal ontwikkeld voor voedingsmengsels met een hoog gehalte aan tarwe, rogge en gerst, om betere prestaties voor vogels en varkens te verkrijgen door hoge biologische effectiviteit. Het gebruik van Natugrain® TS wordt aanbevolen voor niet-gepileerde samengestelde voeding, gepileerde samengestelde voeding tot temperaturen van 85 °C, en voor gebruik in voormengsels. 

Natugrain® Wheat TS bestaat uit een hoog efficiënt thermisch stabiele beta-xylanase en wordt daarom speciaal aanbevolen voor voedingsmengsels voor braadkuikens en kalkoenen met een hoog gehalte aan tarwe en bijproducten van tarwe, zoals tarwezemelen, om betere prestaties van gevogelte te verkrijgen door hoge biologische effectiviteit. Er mogen ook verbeteringen worden verwacht in diëten met rogge.

Het gebruik van Natugrain Wheat TS wordt aanbevolen voor niet-gepileerde samengestelde voeding, gepileerde samengestelde voeding tot temperaturen van 85 °C, en voor gebruik in voormengsels.

Goedkeuringen
Natugrain TS is momenteel geregistreerd in de EU voor toepassing in voeding voor braadkuikens, kalkoen, leghennen, biggen en mestvarkens.
Natugrain Wheat TS is geregistreerd in de EU voor toepassing in voeding voor braadkuikens en kalkoen.

Vloeibare producten van NSP-hydroliseerenzymen voor vloeibare post-pileertoepassingen

Eigenschappen

Natugrain TS L bevat een combinatie van een hoog effectieve beta-xylanase en beta-glucanase in een vloeibare samenstelling.
Natugrain Wheat TS L bestaat uit een hoog efficiënte beta-xylanase in een vloeibare samenstelling.

Toepassingen

Natugrain TS L werd speciaal ontwikkeld voor voedingsmengsels met een hoog gehalte aan tarwe, rogge, gerst en maïs, om betere prestaties voor vogels en varkens te verkrijgen door hoge biologische effectiviteit. Het gebruik van Natugrain TS L wordt aanbevolen voor met hitte behandeld gevogelte- en varkensvoer gefabriceerd bij temperaturen vanaf 85 °C. Het product moet worden gesprayd op gekoelde en gezeefde pillen, met gebruik van een geschikt toedieningssysteem.

Natugrain Wheat TS L wordt aanbevolen voor voedingsmengsels voor braadkuikens en kalkoen met een hoog gehalte aan tarwe en bijproducten van tarwe, zoals tarwezemelen, om betere prestaties van gevogelte te verkrijgen door hoge biologische effectiviteit. Er mogen ook verbeteringen worden verwacht in diëten met rogge. Het gebruik van Natugrain Wheat TS L wordt aanbevolen voor gepileerde samengestelde voeding voor braadkuikens en kalkoen gefabriceerd bij temperaturen hoger dan 85 °C. Het product moet worden gesprayd op gekoelde en gezeefde pillen, met gebruik van een geschikt toedieningssysteem.

Goedkeuringen
Natugrain TS L is momenteel geregistreerd in de EU voor toepassing in voeding voor braadkuikens, kalkoen, leghennen, biggen en mestvarkens.
Natugrain Wheat TS L is geregistreerd in de EU voor toepassing in voeding voor braadkuikens en kalkoen.