Solution Finder

1 Wilt u zoeken op productlijn of bedrijfstak? Productlijn of bedrijfstak?

2 In welke categorie kunt u de oplossing indelen? In welke bedrijfstak kunt u de oplossing indelen? Categorie? Bedrijfstak?

3 Om welke groep gaat het en waar wilt u het gebruiken? Waar wilt u het gebruiken en om welke groep gaat het? Groep en toepassing? Toepassing en groep?

Groep chemische stoffen Toepassing
Toepassing Groep chemische stoffen
Oplossing

Mierenzuur > voor dierenvoeding

Het effect van BTC’s mierenzuur Amasil®, in het bijzonder op bacteriën, ontstaat doordat het de pH verlaagt en een bacteriedodend effect op het formiaat-anion heeft. Formiaat heeft een proteïne-denaturaliserende activiteit. Melkzuurbacteriën en schimmels zijn relatief resistent tegen mierenzuur.

Merken

Amasil®

Eigenschappen

Amasil® 85 is zeer effectief in de toepassingen, maar doordat het een corrosieve vloeistof is, vereist het speciale veiligheidsmaatregelen voor transport, opslag, behandeling en gebruik.
Amasil® NA is een gedeeltelijk gebufferd mierenzuur. Daardoor is het product alleen irritant, gemakkelijker te behandelen en ruikt het minder in vergelijking met zuiver mierenzuur.

Toepassingen

Amasil® producten worden gebruikt als voedingsadditieven

  • voor bewaring en verzuring in vivo,
  • voor verzuring van melk en zuivelproducten, en
  • als additief voor kuilvoer.