Solution Finder

1 Wilt u zoeken op productlijn of bedrijfstak? Productlijn of bedrijfstak?

2 In welke categorie kunt u de oplossing indelen? In welke bedrijfstak kunt u de oplossing indelen? Categorie? Bedrijfstak?

3 Om welke groep gaat het en waar wilt u het gebruiken? Waar wilt u het gebruiken en om welke groep gaat het? Groep en toepassing? Toepassing en groep?

Groep chemische stoffen Toepassing
Toepassing Groep chemische stoffen
Oplossing

Zure mengsels > voor dierenvoeding

BTC’s Lupro-Mix® en Lupro-Cid® organische zure mengsels combineren optimaal de voordelen van mierenzuur en propionzuur voor elke toepassing. Omdat propionzuur zeer efficiënt is tegen schimmels en mierenzuur zeer effectief is tegen bacteriën, is het besluit over het aanbevolen product afhankelijk van het type micro-organisme dat door het bederfwerend middel moet worden gecontroleerd.

Merken

Lupro-Mix®
Lupro-Cid®

Eigenschappen

Lupro-Mix® is een corrosief organisch zuur mengsel, dat 50% Amasil® 85 en 50% Luprosil® bevat.
Lupro-Mix® NA is een gedeeltelijk gebufferd organisch zuur mengsel, dat 40% Amasil® 85 en 38% Luprosil® bevat.
Lupro-Cid® is een mengsel dat 75% Amasil® 85 en 25% Luprosil® bevat.
Lupro-Cid® NA is een organisch zuur mengsel, dat 63% Amasil® 85 en 18% Luprosil® bevat.

Toepassingen

Lupro-Cid® / Lupro-Cid® NA en Lupro-Mix®/ Lupro-Mix® NA zure mengsels worden gebruikt

  • voor voedingsverzuring en bewaring,
  • voor optimaliseren van voedingshygiëne,
  • voor Salmonella prophylaxis in samengestelde voeding en voedingsgrondstoffen, en
  • als additieven voor kuilvoer.