Solution Finder

1 Wilt u zoeken op productlijn of bedrijfstak? Productlijn of bedrijfstak?

2 In welke categorie kunt u de oplossing indelen? In welke bedrijfstak kunt u de oplossing indelen? Categorie? Bedrijfstak?

3 Om welke groep gaat het en waar wilt u het gebruiken? Waar wilt u het gebruiken en om welke groep gaat het? Groep en toepassing? Toepassing en groep?

Groep chemische stoffen Toepassing
Toepassing Groep chemische stoffen
Oplossing

Weekmakers > voor coatings

Merken voor coatings

HEXAMOLL® DINCH®
PALAMOLL®
PALATINOL®
PLASTOMOLL®

Eigenschappen van weekmakers voor coatings

Eigenschappen van Hexamoll® DINCH®

 • Kleurloze, heldere en vrijwel watervrije vloeistof met een nauwelijks merkbare geur.
 • Oplosbaar in de gebruikelijke organische oplosmiddelen en vrijwel onoplosbaar in water.
 • Hexamoll® DINCH® is in de EU 2002/72/EG-lijst opgenomen voor gebruik in contact met voedingsmiddelen en medische toepassingen. Het is in overeenstemming met richtlijn 2006/84/EG en EN 71-3.

Eigenschappen van Palamoll®

 • Lichtgele, nagenoeg watervrije vloeistof, met milde estergeur.
 • Oplosbaar in de gebruikelijke organische esters, ketonen, ethers, aromatische en gechloreerde koolwaterstoffen.
 • Onoplosbaar in water, alifatische koolwaterstoffen, plantaardige en dierlijke oliën.

Eigenschappen van Palatinol®

 • Kleurloze, heldere en vrijwel watervrije vloeistof met een nauwelijks merkbare geur.
 • Oplosbaar in de gebruikelijke organische oplosmiddelen en vrijwel onoplosbaar in water.

Eigenschappen van Plastomoll®

 • Bijna kleurloze, heldere en vrijwel watervrije vloeistof met een nauwelijks merkbare geur.
 • Oplosbaar in de gebruikelijke organische oplosmiddelen en vrijwel onoplosbaar in water.
 • Plastomoll® is gemakkelijk te verwerken, heeft een lange houdbaarheid en gedraagt zich goed bij lage temperaturen.

Toepassingen van weekmakers

Toepassingen van Hexamoll® DINCH® in coatings

 • Is een veilige weekmaker, veelzijdig in gebruik, niet-ftalaat.
 • Speciaal bedoeld voor toepassingen die intiem contact met het menselijk lichaam met zich meebrengen.  
 • Gebruikt voor nitro-/alkydsystemen en zuurverharders en baksystemen op basis van aminoplasten die moeten worden weekgemaakt om goede filmeigenschappen te verkrijgen.

Toepassingen van Palamoll® in coatings

 • Polymere weekmaker met middelmatige en hoge viscositeit voor verven.

Toepassingen van Palatinol® in coatings

 • Gebruikt voor nitro-/alkydsystemen en zuurverharders en baksystemen op basis van aminoplasten die moeten worden weekgemaakt om goede filmeigenschappen te verkrijgen.
 • Palatinol® 10-P is vanwege de lage vluchtigheid het meeest geschikt voor toepassingen die hogere temperaturen vereisen.

Toepassingen van Plastomoll® in coatings

 • Plastomoll® DNA kan worden gebruikt in toepassingen die een uitstekende koudeflexibiliteit? en lage vluchtigheid vereisen.
 • Plastomoll® DOA zorgt voor lage initiële viscositeit en goede eigenschappen bij lage temperaturen en viscositeitstabiliteit. 
 • De bijdrage aan de relatieve vloeigrens suggereert gebruik in dip-coatingformuleringen waarvoor  weerstand tegen verzakken is vereist.