Solution Finder

1 Wilt u zoeken op productlijn of bedrijfstak? Productlijn of bedrijfstak?

2 In welke categorie kunt u de oplossing indelen? In welke bedrijfstak kunt u de oplossing indelen? Categorie? Bedrijfstak?

3 Om welke groep gaat het en waar wilt u het gebruiken? Waar wilt u het gebruiken en om welke groep gaat het? Groep en toepassing? Toepassing en groep?

Groep chemische stoffen Toepassing
Toepassing Groep chemische stoffen
Oplossing

Polaire oplosmiddelen > voor farmaceutische werkzame bestanddelen

Polaire oplosmiddelen voor farmaceutisch toepassingen zijn zuurstofhoudende oplosmiddelen bestaande uit de productgroepen pentylacetaat, n-propanol en aldehyden.

Merken voor farmaceutische werkzame bestanddelen

ACETAAT
ALDEHYDEN
n-PROPANOL (ALCOHOL)
METHYLBUTANOL (ISO-AMYLALCOHOL)
PENTANOL (n-AMYLALCOHOL)

Eigenschappen van polaire oplosmiddelen voor farmaceutische werkzame bestanddelen

Eigenschappen van pentylacetaat

 • Middelmatig vluchtige vloeistof met hoog oplossend vermogen voor talrijke toepassingen.
 • Mengbaar met de meeste gangbare organische oplosmiddelen, maar vrijwel onoplosbaar in water.

Eigenschappen van n-propanol

 • Mild geurende, semi-vluchtige, polaire en heldere alcohol.
 • Lage viscositeit en mengbaar met water.
 • Oplosmiddel van hoge zuiverheid en een uitgangsmateriaal voor synthese.

Eigenschappen van propionaldehyde

 • Kleurloze vloeistof met beperkte mengbaarheid boven 15°C.
 • Oplosbaar in ethanol en diëthylether.

Eigenschappen van butyraldehyde en isobutyraldehyde

 • Kleurloze vloeistoffen mengbaar met vrijwel alle gangbare organische oplosmiddelen;
 • Zeer slecht oplosbaar in water.

Eigenschappen van pentanol, ook wel n-amylalcohol genoemd

 • Kleurloze vloeistof.
 • Mengbaar met de gangbare organische oplosmiddelen.

Eigenschappen van 3-methyl-1-butanol, ook wel isoamylalcohol genoemd

 • Kleurloze vloeistof.
 • Mengbaar met vrijwel alle gangbare organische oplosmiddelen.

Toepassingen van polaire oplosmiddelen

Toepassingen van pentylacetaat voor farmaceutische werkzame bestanddelen

 • Gebruikt als extractiemiddel voor het verwijderen van stoffen uit waterige systemen vanwege de lage oplosbaarheid ervan in water.

Toepassingen van n-propanol voor farmaceutische werkzame bestanddelen

 • Dient als uitgangsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen.
 • Het wordt onder meer omgezet met azijnzuur om propylacetaat te produceren.

Toepassingen van n-propanol S farmaceutische werkzame bestanddelen

 • Gebruikt voor toepassingen waarbij een zeer hoge zuiverheid vereist is.

Toepassingen van propionaldehyde, butyraldehyde en isobutyraldehyde voor farmaceutische werkzame bestanddelen

 • Tussenproducten voor de chemische industrie.
 • Gebruikt als bouwsteen voor farmaceutische toepassingen.

Toepassingen van pentanol en 3-methyl-1-butanol

 • Gebruikt als tussenproducten voor de vervaardiging van farmaceutische werkzame bestanddelen.

Publicaties

Laatste artikel Expertise Plus Information over zuurstofhoudende/polaire oplosmiddelen voor farmaceutische werkzame bestanddelen: Zuurstofhoudende oplosmiddelen nu ook verkrijgbaar bij BTC