Solution Finder

1 Wilt u zoeken op productlijn of bedrijfstak? Productlijn of bedrijfstak?

2 In welke categorie kunt u de oplossing indelen? In welke bedrijfstak kunt u de oplossing indelen? Categorie? Bedrijfstak?

3 Om welke groep gaat het en waar wilt u het gebruiken? Waar wilt u het gebruiken en om welke groep gaat het? Groep en toepassing? Toepassing en groep?

Groep chemische stoffen Toepassing
Toepassing Groep chemische stoffen
Oplossing

Polaire oplosmiddelen > voor gebruik in de landbouw

Polaire oplosmiddelen voor gebruik in de landbouw zijn zuurstofhoudende oplosmiddelen bestaande uit n-propanol, pentanol en propionaldehyde.

Merken voor gebruik in de landbouw

n-PROPANOL (ALCOHOL)
PROPION ALDEHYD
PENTANOL (n-AMYLALCOHOL)

Eigenschappen van polaire oplosmiddelen voor gebruik in landbouwproducten

Eigenschappen van n-propanol

 • Mild geurende, semi-vluchtige, polaire en heldere alcohol.
 • Lage viscositeit.
 • Mengbaar met water.
 • Oplosmiddel van hoge zuiverheid en een uitgangsmateriaal voor synthese.

Eigenschappen van propionaldehyde

 • Kleurloze vloeistof met beperkte mengbaarheid boven 15° C.
 • Oplosbaar in ethanol en diëthylether.

Eigenschappen van isobutyraldehyde

 • Kleurloze vloeistof.
 • Mengbaar met vrijwel alle gangbare organische oplosmiddelen.
 • Zeer slecht oplosbaar in water.

Eigenschappen van pentanol, ook wel n-amylalcohol genoemd

 • Kleurloze vloeistof.
 • Mengbaar met de gangbare organische oplosmiddelen.

Toepassingen van polaire oplosmiddelen voor gebruik in landbouwproducten

Toepassingen van n-propanol

 • Dient als uitgangsmateriaal voor de vervaardiging van herbiciden en insecticiden.
 • Het wordt onder meer omgezet met azijnzuur om propylacetaat te produceren.

Toepassingen van n-propanol S

 • Gebruikt in landbouwproducten waarbij een zeer hoge zuiverheid vereist is.

Toepassingen van propionaldehyde en isobutyraldehyde

 • Tussenproducten voor de chemische industrie
 • Gebruikt als bouwsteen voor de synthese van pesticiden en de vervaardiging van gewasbeschermingsmiddelen.

Toepassingen van pentanol

 • Gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van herbiciden.

Publicaties

Laatste artikel Expertise+ Information over zuurstofhoudende/polaire oplosmiddelen voor gebruik in landbouwproducten: Zuurstofhoudende oplosmiddelen nu ook verkrijgbaar bij BTC