Solution Finder

1 Wilt u zoeken op productlijn of bedrijfstak? Productlijn of bedrijfstak?

2 In welke categorie kunt u de oplossing indelen? In welke bedrijfstak kunt u de oplossing indelen? Categorie? Bedrijfstak?

3 Om welke groep gaat het en waar wilt u het gebruiken? Waar wilt u het gebruiken en om welke groep gaat het? Groep en toepassing? Toepassing en groep?

Groep chemische stoffen Toepassing
Toepassing Groep chemische stoffen
Oplossing

Chemicaliën > voor proceswaterbehandeling

BTC’s waterchemicaliën helpen garanderen dat alle fabrieksinstallaties en processen die water gebruiken, met maximale efficiëntie kunnen werken.
Ze worden toegepast in de papierindustrie, voedingsindustrie, chemische industrie, farma-industrie en in de automobielsector, en in de petrochemische en staalindustrie, en in andere sectoren. BTC’s proceswaterbehandelingschemicaliën helpen om proceswatercircuits, industriële boilersystemen, verwarmings- en koelsystemen en omgekeerde osmoseprocessen te verbeteren.

Koelwater

Effectieve warmteoverdracht is in koelsystemen van essentieel belang. Afhankelijk van het koelsysteem zijn er verschillende types behandeling nodig om kalkaanslag, corrosie en biologische verontreiniging te elimineren.

Merken

Irgatreat® (kalkaanslaginhibitoren), Antiprex® (kalkaanslagoplosser/inhibitor), Sokalan® (kalkaanslaginhibitoren)

Eigenschappen

De Irgatreat®, Antiprex® en Sokalan® types zijn kalkaanslaginhibitoren.

Toepassingen

Met Irgatreat®, Antiprex® en Sokalan® biedt BTC een uitgebreid assortiment gespecialiseerde antikalkaanslagmiddelen en reinigings- en dispergeermiddelen aan. In combinatie met onze corrosie-inhibitoren en biocide-samenstellingen kunnen ze worden gebruikt in alle koelwatertoepassingen onder alle bedrijfsomstandigheden.

Boilerwaterbehandeling

Boilers en verwarmingssystemen zijn afhankelijk van toevoerwater van hoge kwaliteit om betrouwbare processen te garanderen. BTC biedt een volledig assortiment chemicaliën aan voor boilerwaterbehandeling om onze klanten te helpen om hun onderhoudskosten te verlagen en energiezuiniger te werken.

Merken

Irgatreat® (kalkaanslaginhibitoren), Antiprex® (kalkaanslagoplosser/inhibitor), Sokalan® (kalkaanslaginhibitoren)

Eigenschappen

De Irgatreat®, Antiprex® en Sokalan® types zijn kalkaanslaginhibitoren.

Toepassingen

De Irgatreat®, Antiprex® en Sokalan® types bevatten antipriming-, anticorrosie-, reinigings- en dispergeermiddelen. Ze worden gebruikt in alle toepassingen met boilerwaterbehandelingen en maken het mogelijk dat de fabrieken met maximale efficiëntie werken.

Schuimbeheersing

In veel industriële processen kan schuimvorming problemen veroorzaken. BTC’s Burst® antischuimmiddelen maken een betere schuimpreventie mogelijk en schuimbeheersing onafhankelijk van de aard van de oorzaak.

Merken

Burst® (antischuimmiddelen)

Eigenschappen

Burst® antischuimmiddelen van BTC bieden verschillende voordelen aan, die behalve andere, bestaan uit hoger gebruik van vaten, efficiëntere wasprocessen, snellere filtering en scheiding, schonere filtraten, beter gecontroleerde reacties, verbeterde productstructuren en hogere opbrengsten.

Toepassingen

Burst® schuimbeheersingsagentia worden gebruikt in alle industriële processen waarbij schuimvorming problemen kan veroorzaken.