By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.

Kontakt alarmowy

Numer alarmowy służy w celu skomunikowania się z  zespołem, który udzieli Państwu porady w przypadku awarii z udziałem naszych produktów. Wypadki mogą wystąpić niezależnie. Wypadki transportowe, Pożar, Powódź, Burza, Szkody wywołane przez siły wyższe

Prosimy o wyrozumiałość, gdyż każdy wypadek nadużycia spowoduje obciążenie kosztami.

Austria
Phone:
+49 621 60-99955

24/7 available

Baltic States
International emergency number:
+49 180 2273-112

The number will be forwarded to local language e.g. if one calls from an Estonian phone number, the emergency number contact will answer in Estonian.

Benelux
Phone (office hours - Linda Van Bogaert):
+32 2 373 25 83
Phone (after office hours):
+32 3 569 92 32
Eastern Europe
Phone:
+49 621 60-99955

24/7 available

France
Phone (Office hours / After office hours):
+33.1.49.64.57.33 / +33.1.46.99.26.07
Emergency number Orfila:
+33.1.45.42.59.59
Germany
Phone:
+49 621 60-99955

24/7 available

Greece
Phone:
+30 210 6860 100
Italy
Phone:
+39 0362 512.1
Non-European Countries
Phone:
+49 621 60-99955

24/7 available

Nordics
International emergency number:
+49 180 2273-112

The number will be forwarded to local language e.g. if one calls from an Estonian phone number, the emergency number contact will answer in Estonian.

Poland
SGS phone number:
+48 06 01 662626
Fire brigade in Ludwigshafen, Germany:
+49 621 60 43333
Portugal
Emergency Call Center de Tarragona:
+34.977.25.62.00
Spain
Emergency Call Center de Tarragona:
+34.977.25.62.00
Switzerland
Phone:
+49 621 60-99955

24/7 available

UK and Ireland
Phone:
+44 (0)161 485 6222
Outside Europe
Phone:
+49 621 60-99955

24/7 available