Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Defoamers > for foam prevention

Brands

Burst® (Defoamers)

Properties    

BTC’s Burst® defoamers are either silicone-based or non-silicone types depending on the process conditions of their use.

Applications

Burst® antifoams prevent foam formation or build-up in many industrial applications and serve to aid trouble-free mineral processing. Burst® types are used, besides others, for the prevention of foam cavitation in pumps or for the prevention of mineral-laden froth build up on thickener surfaces.