Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Chemical intermediates > for the chemical industry

Products Properties & applications
EDA (ethylenediamines)
DETA (diethylenetriamines)
AEEA (aminoethylethanolamines)
1,3-DAP, 1,3-Diaminopropane
Amines in chelating agents
TEOA   
MDEOA
MDIPOA
Used in the synthesis of esterquat surfactants
MEOA Used in the synthesis of fatty alkanolamide surfactants