Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Chemical intermediates > for the construction industry

Chemical intermediates for the cement industry

ProductsProperties & applications
Triethanolamine PureUsed to grind cement to develop early strength
TriisopropanolamineUsed to grind cement to develop late strength


Chemical intermediates for the construction industry

ProductsProperties & applications
Baxxodur ® EC 331 (cycloaliphatic amines)Used as curing agent with moisture and temperature resistance
Baxxodur ®  EC 201 (cycloaliphatic amines)Used as curing agent with high strength, moisture and temperature resistance
Baxxodur ® EC 301 (polyether amines)Used as curing agent with good toughness and flexibility and excellent adhesion