Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Chemical intermediates > for the electroplating & electronic chemicals industry

Chemical intermediates for the metal working fluids

Products Properties & applications
Monothanolamine
Triethanolamine
Methyldiethanolamin
Dibutylethanolamine
N,N-DEEOA
Diethanolamine Pure
N,N-Dimethylethanolamine
Butylethanolamine
Used as component for metal working fluids

Chemical intermediates for the electronics industry

Products Properties & applications
2,2 Aminoethoxyethanol Used as photo resist stripper
Monoethanolamin Used as stripper
Monoisopropanolamine Used as stripper
N-Methylpyrrolidon dest. Used in stripper formulation
gamma-Butyrolacton dest Capacitors (Al-based) Diluent for photo resists
Baxxodur® EC 331 (cycloaliphatic amines) Used as curing agent with moisture and temperature resistance
Baxxodur® EC 201 (cycloaliphatic amines) Used as curing agent with high strength, moisture and temperature resistance