Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Chemical intermediates > for the paper industry

Chemicals for Paper & Pulp

Chemical intermediates are utilized in both in the production of the paper as well as in the paper pulp.

ProductsProperties & applications
Glyoxal (40%)Crosslinking agent or building block for crosslinker.
Provides paper wet strength (eg. Toilet paper)
Paper dry stenght (eg. Recycled paper)
Efficient paper coating additive for high-quality papers