A brand of BASF - We create chemistry

Solution Finder

1Szukasz linii produktów lub branż?Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Chemical intermediates > for the water treatment industry

ProductsProperties & applications
DMEOA (Dimethylethanolamin)
MOPA (Methoxypropylamine)
DMA (Dimethylamin)
Morpholine
MEOA (Dimethylethanolamin)
DEOA (Diethanolamin)
TEOA (Triethanolamin)
TMA (Trimethylamin)
Basic chemical intermediates for water management