Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Inorganic chemicals > for the explosive & firework industry

ProductsProperties & applications
Sodium Nitrate (NaNO3)For the production of explosives, blasting powder, etc.
 
For the production of flares.
Ammonium Chloride (NH4Cl)As ingredient for permitted explosives
Sodium Sulfite (Na2SO3)Used in the production of trinitrotoluene