Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Inorganic chemicals > for the pharmaceutical industry

ProductsProperties & applications
Sodium Nitrate (NaNO3)Used as oxidizing agent
Ammonium Chloride (NH4Cl)Used as adjuvant for pharmaceuticals
Sodium Nitrite solution 40% (NaNO2)Used for raw material in the production of pharmaceuticals