Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Inorganic chemicals > for the photographic & film industries

ProductsProperties & applications
Ammonium Carbonate ((NH4)2CO3)Used in the formulation of photographic emulsions
Potasium Sulfite solution 45% (K2SO3)Used as reducing agent
Sodium Bisulfite solution 38-40% (NaHSO3)Used for developer solutions and for acidifying fixing baths
Sodium Sulfite (Na2SO3)Photo grade only: to protect developer solutions from oxidation
Sodium Metabisulfite (Na2S2O5)Photo grade only: for preparing developer solutions and for acidifying fixing baths
Potassium Metabisulfite (K2S2O5)Reducing component in formulations for acidity fixation baths