Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Inorganic chemicals > for the water treatment industry

Inorganic chemicals for treatment of process water

Inorganic basic chemicals develop diverse functionalities which are required in the water treatment process.

ProductsProperties & applications
Sodium Bisulfite solution 38-40% (NaHSO3)Removal of excess chlorine in special cases, removal of Oxygen
Potassium Sulfite solution 45% (K2SO3)Reducing agent
Sodium Metabisulfite (Na2S2O5)In drinking water treatment to remove excess chlorine (Food grade only)

In special cases to remove oxygen from boiler feed water

Inorganic chemicals for treatment of waste water

Inorganic basic chemicals develop diverse functionalities which are required in the waste water treatment process.

ProductsProperties & applications
Sodium Bisulfite solution 38-40% (NaHSO3)Removal of excess chlorine in the neutralization of cyanide
 
Neutralization of chromic acid
Sodium Metabisulfite (Na2S2O5)From electroplating plants to neutralization of cyanide