Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Additives > for rheology modification and thickening

Brands

Sterocoll® (Synthetic thickeners), Acrosol® (Cobinders), Basocoll® (Strengtheners), Urecoll® (Strengtheners)

Properties

BTC offers a variety of coating additives like synthetic thickeners, acrylic cobinders and crosslinkers for the enhancement of coating strength. 

Applications

Coating additives influence the coating process by optimizing the runnability of the coating colour on the coater. They also steer the viscosity, the water retention and the foaming tendency / air content. Furthermore they influence the properties of the coating on paper and paperboard, like binding strength and printability.