Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Additives > slip and levelling agents for furniture and flooring coatings

Within this product group we offer wetting agents, flow and levelling agents and slip agents.

Brands

Efka®
Hydropalat®

Properties and Applications

BTC offers BASF’s range of Efka® and Hydropalat® slip and levelling agents. They are used as wetting agents and surface modifiers to provide a formulation with adequate wetting properties, enhance different component compatibility and/or improve the appearance of a coating surface in furniture and flooring coatings.