Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Additives > rheology modifiers for inks and printing

Brands

Efka®
Rheovis®

Properties and Applications

BTC’s Efka® and Rheovis® rheology modifiers enable formulators to adjust the flow behaviour of their products in inks and printing applications. That way they benefit from improved viscosity and application characteristics.