Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Inhibitors > for membrane processes and industrial process water treatment

The Sokalan®  CP, PA and PM types are successfully employed for scale inhibition and dispersion in membrane processes for sea water desalination. The products are also suitable for industrial process water treatment. BTC supplies a broad portfolio of low molecular weight polymers for the inhibition of potassium carbonate and other mineral scales as well as products with a higher molecular weight for the dispersion of impurities.