Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Inhibitors > for thermal sea water desalination

The dispersing agent Sokalan® PM 15 I enables the smooth production of drinking water from the distillation of sea water. Outstanding scale inhibition and dispersing properties are achieved at low dosage rates. The product can be used in medium and high temperature environments and ensures long operating plant lifetimes combined with lower production costs.