Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Chelating agents > for stabilizing cosmetic preparations

The Edeta® B grades from BTC are aminocarboxilic acids with six functional groups which are able to form complexes.

Brands

Edeta®

Properties

Edeta® B types sequester undesired metal ions in cosmetic preparations, they prevent the precipitation of the salts responsible for water hardness and they protect against rancidity and colour changes caused by heavy metal ions.

Applications

Edeta® B chelating agents from BTC are used in all kind of cosmetic formulations.