Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Cationic hair dyes > as solution for hair colouration systems

BTC’s product portfolio comprises cationic hair dyes and thus offers a range of solutions for hair colouration systems.

Brands

Vibracolor®

Properties

The cationic hair dyes in the Vibracolor® range add radiant, brilliant shades to blond or bleached hair and distinctive tints to dark and brown hair.

Applications

Vibracolor® dyes are used for semi-permanent hair colouration systems in striking fashionable shades and provide excellent colour stability and wash fastness.