Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Lipid layer enhancer > as solubilizers

Many aqueous and ethanolic cosmetic formulations contain lipophilic ingredients such as fragrances or essential oils. Incorporating these ingredients in formulations requires highly effective solubilizers.

Brands

Cetiol®, Eumulgin®

Properties

Cetiol® and Eumulgin® are solubilizers for the production of aqueous cosmetic preparations. With Cetiol® HE and Eumulgin® PRO Cl BTC offers two products which act as lipid layer enhancer and solubilizer in one product.

Applications

Cetiol® and Eumulgin® find use in aqueous cosmetic preparations like shampoos, foam and shower baths.