A brand of BASF - We create chemistry

Solution Finder

1Szukasz linii produktów lub branż?Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Amphoteric surfactants > as co-surfactants

The Dehyton® range of BTC comprises amphoteric surfactants which are suited for universal applications in surfactants preparations.

Brands

Dehyton®

Properties

The Dehyton® range in combination with anionic surfactants achieves synergistic effects which lead to a dermatological improvement of the consumer product. Furthermore, the product has excellent foaming properties in hard and soft water.

Applications

Dehyton® types find use in surfactant preparations, shampoos, shower and bath products.