A brand of BASF - We create chemistry

Solution Finder

1Szukasz linii produktów lub branż?Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Surfactants > as thickening agent

BTC offers special surfactants comprising both, surfactant-based properties as well as thickening properties.

Brands

Arlypon® F, Arlypon® F-T

Properties

The Arlypon® range shows excellent viscosity increasing properties. They are used as thickener in surfactant preparations. In high viscous formulations Arlypon® F-T can be used instead of fatty acid alkanolamid.

Applications

Arlypon® F and Arlypon® F-T are surfactant preparations which are used in shampoo, shower and bath products.