Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Thickeners > as nonionic surfactant blends

BTC offers a complete range of high-performance thickening agents and foam stabilizers in solid, liquid and blended form. The Arlypon® types thicken as nonionic surfactant blends all surfactant-based formulations effectively and cost efficiently.

Brands

Arlypon®

Properties

Due to their viscosity increasing properties Arlypon® F is used as thickener in cosmetic surfactant-based preparations. Arlypon® F/T is used as thickener for high viscous formulations.

Applications

BTC’s Arlypon® types thicken as nonionic surfactant blends all cosmetic surfactant-based formulations made e.g. for shampoos, body wash, facial wash etc.