A brand of BASF - We create chemistry

Solution Finder

1Szukasz linii produktów lub branż?Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Biodegredabel complexing agent >for all kind of cosmetic applications

  • Neutrol MGDA is a readily biodegradable complexing agent for personal care application.
  • It is stable over a wide pH range, eco – friendly and easy to formulate.
  • By forming water-soluble complexes with polyvalent metal ions (e.g. iron, manganese, copper) Neutrol MGDA binds metal ions very efficiently.
  • Neutrol MGDA is suitable for various fields of application: shower gels, liquid soaps, shampoos, styling products, skin creams and toothpastes.