A brand of BASF - We create chemistry

Solution Finder

1Szukasz linii produktów lub branż?Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Waxes > as consistency factors

Consistency factors are hydrophilic waxes that build structures in the emulsion which increases the emulsion viscosity and stability.

Brands

Cegesoft®, Cutina®, Lanette®, Monomuls®

Properties

Cegesoft®, Cutina®, Lanette®, and Monomuls® are consistency waxes with sensorial properties.

Applications

Cegesoft®, Cutina®, Lanette®, and Monomuls® waxes are used in all kind of emulsions.