Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Waxes > as pearlizers

Brands

Cutina®

Properties

Waxes as pearlizers give products a distinctive iridescence appearances. In addition waxes affect the sensory profile of a formulation. Cutina® waxes are malleable at ambient temperatures and stabilize emulsions.

Applications

Cutina® waxes are used in shampoo, shower and bath preparations.