Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

BASF Glysantin® as corrosion, overheating and frost agent

Motor coolant concentrate

The products of the Glysantin® range are ethylene glycol-based engine coolant concentrates for water-cooled engines. The Glysantin® brand, BASF's original, is today one of the world's most frequently used products for first filling. The ethylene glycol coolant concentrate is constantly being adapted to meet the current requirements of leading car manufacturers to protect the engine of every vehicle against corrosion, overheating and frost. Through hybrid technology, inorganic and organic inhibitors provide corrosion protection in the cooling system. The premium radiator protection products are available in all inhibitor technologies. We offer Glysantin® in the following colors: pink, green, blue-green and colorless.   

Corrosion protection

The Glysantin® coolant protects all materials used in cooling systems, such as gray cast iron, cast aluminum, steel and brass, against corrosion. If no protection is available, water and high temperatures ultimately provide ideal conditions for corrosion in the cooling system. 

Overheating protection

The Glysantin® engine coolant protects against breakdowns in summer. Ethylene glycol, the main component, not only lowers the freezing point of water, but also raises its boiling point, thus preventing the radiator from boiling over. In addition, it also prevents the formation of deposits inside the cooler. Deposits can quickly clog the fine cooling channels in the radiator and greatly reduce the release of heat to the ambient air, with the result that the engine can easily overheat in hot summer weather.

Frost protection

The premium coolant based on ethylene glycol protects the coolant from freezing, so it also acts as an antifreeze. In the cold season there is a risk that the water in a vehicle cooling system will freeze in winter temperatures. In the worst case, the expanding ice can burst the radiator and engine block. The radiator antifreeze prevents this.

Publications

Latest Expertise Plus Information to this application:

 

Często zadawane pytania dotyczące oferty produktów Glysantin®

 

Jak długo można przechowywać produkty GLYSANTIN®?

W zamkniętym oryginalnym opakowaniu produkty GLYSANTIN® można przechowywać przez co najmniej trzy lata począwszy od daty produkcji. Po zastosowaniu w pojeździe — np. po zmieszaniu z wodą — należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu. Z reguły zalecamy wymianę płynu co trzy do czterech lat.

W jakim stosunku należy rozcieńczyć GLYSANTIN® wodą?

W przypadku wymiany płynu ochronnego do chłodnic i zastosowania produktów BASF GLYSANTIN® zalecamy stosunek mieszania 50:50 (GLYSANTIN®:woda) w celu ochrony przed korozją wszystkich materiałów stosowanych w układach chłodniczych, takich jak żeliwo, odlew aluminiowy, stal i mosiądz. Należy zauważyć, że stężenie GLYSANTIN® nigdy nie powinno być mniejsze niż 33% i nigdy wyższe niż 60%. Jeśli szukasz produktu do bezpośredniego stosowania, skorzystaj ze wstępnie mieszanych produktów GLYSANTIN® Ready-Mix. Produkty GLYSANTIN® Ready-Mix są wstępnie mieszane z wodą w stosunku 50:50 i można je bezpośrednio stosować.

Co należy zrobić, jeśli układ chłodzenia napełniono niewłaściwym płynem chłodniczym?

Najpierw należy usunąć płyn chłodniczy i dokładnie oczyścić układ chłodzenia wodą, a następnie ponownie napełnić go odpowiednim roztworem GLYSANTIN® rozcieńczonym we właściwej proporcji.

Jaki produkt GLYSANTIN® zastosować w moim pojeździe?

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki produktów lub skontaktuj się z naszymi ekspertami.

Czy do rozcieńczania koncentratów ochronnych do chłodnic można stosować normalną wodę z kranu?

Zazwyczaj można użyć wody z kranu. Dozwolone jest stosowanie zwykłej wody z wodociągu, o ile jej twardość nie przekracza 3,5 mmol/l (20 stopni według niemieckiej skali twardości) a jej zanieczyszczenie chlorem lub siarczanem nie jest wyższe niż 100 ppm. Informacje na ten temat można uzyskać w lokalnych wodociągach. Zalecamy stosowanie całkowicie zdemineralizowanej lub destylowanej wody. Jeśli szukasz produktu do bezpośredniego stosowania, skorzystaj z produktów GLYSANTIN® Ready-Mix, które są już wymieszane z wodą.