Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Glythermin® > Heat transfer fluids and coolants

Transfer fluids and coolants: Glythermin® types
The Glythermin types are used in high technical equipments, e.g. solar heating equipments. They perform very well as heat-transfer-fluids and coolants, and they protect the equipment from frost and corrosion. They have excellent compatibility with the materials used in air conditioning and solar heating equipment, and they remain mobile at very low temperatures. They prevent scale from forming in heating and cooling circuits.