Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Flocculants & coagulants > for wastewater and sludge treatment

Brands

Organopol® (Polymers)
Organosorb® (Bentonites)

Properties

BTC offers different classes of coagulants and flocculants from bentonites to polymers with different chemistry, molecular weight and charge density.

Applications

BTC's Organopol® and Organosorb® flocculants & coagulants are used by the paper maker for the cleaning of wastewater in sewage plants and the treatment of process water and circuit water. BTC's products enhance the efficiency of processes such as sedimentation, flotation, thickening and dewatering.