Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Coatings > for enteric coatings

Enteric coatings are methylacrylic acid-ethyl acrylate copolymers.

Brands

Kollicoat®

Properties

Kollicoat® MAE 30 DP is a 30% milky white aqueous dispersion.
Kollicoat® MAE 100 P is a 100% partially neutralized redispersible powder.

Applications

Kollicoat® MAE types are used as film formers in the pharmaceutical industries for the production of enteric coatings of solid dosage forms.