Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Coatings > for moisture protection

Moisture protective coatings comprise polyvinyl alcohol and poyethylene glycol graft polymers.

Brands

Kollicoat®

Properties

Kollicoat® Protect is a white to off-white free-flowing powder.

Applications

Kollicoat® Protect is a moisture protective coating.