Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Emollients > for skin moisturizing

An emollient is a topical excipient that softens and smoothes the skin.

Brands

KollicreamTM

Properties

The KollicreamTM types are available as powders, flakes, and granules.

Applications

The KollicreamTM types are used in dermal applications, besides others, to

  • adjust consistency & appearance of creams & lotions,
  • moisturize,
  • substitute & replace natural skin lipids.