Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Emulsifiers > for O/W (oil-in-water) and W/O (water-in-oil) emulsions

Brands

KolliphorTM

Properties

KolliphorTM types are non-ionic and ionic emulsifiers.

Applications

KolliphorTM types are used in dermal applications, besides others, to

  • stabilize mixtures to form micelles of two immiscible liquids,
  • form O/W or W/O emulsions.