Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Solubilizers and solvents > for solid dosage forms and topical applications

Brands

Kollidon®, Soloplus®, KolliphorTM, Kollisolv®

Properties

Soloplus® is a polyvinyl caprolactam-polyvinyl acetat-polyethylen
glycol graftcopolymer.
Kollidon® 12 PF and Kollidon® 17 PF are polyvinyl pyrrolidone and are pyrogen-free. They are of low molecular weight.

Applications

Soluplus® is an emulsifier for HME (hot melt extrusion).
Kollidon® 12 PF and Kollidon® 17 PF are used as solubilizer and solvent in injectables and ophthalmic preparations.
KolliphorTM P is used as solubilizer, solvent, lubricant and in thermo-gelling applications.
Kollisolv® is a solvent for oral and topical applications.