Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Binders > for wet granulation

Synthetic excipients – polyvinylpyrrolidone (povidone) and polyvinyl pyrrolidone-vinyl acetate - are one of the most important substances in the pharmaceutical industry in wet granulation.

Brands

Kollidon®

Properties

Polyvinylpyrrolidone (povidone) and polyvinyl pyrrolidone-vinyl acetate are soluble in all commonly used solvents.
Kollidon® 25 and Kollidon® 30 are medium molecular weight polymers.
Kollidon® 90 F is a high molecular weight binder and suspension stabilizer.
Kollidon® VA 64 and Kollidon® VA 64 Fine are polyvinyl pyrrolidone-vinyl acetate copolymers.
Kollidon® SR is a polyvinyl acetate polyvinyl pyrrolidone copolymer.

Applications

Kollidon® 25 and Kollidon® 30 are tablet binders for wet granulation.
Kollidon® 90 F is a suspension stabilizer and thickener.
Kollidon® VA 64 and Kollidon® VA 64 Fine are used as binders in wet granulation, as film former used for coatings respectively sub coatings and for topical sprays. They are also used in roller compaction and melt extrusion.
Kollidon® SR is used as retarding agent for pH-independent release matrix preparations.