A brand of BASF - We create chemistry

Solution Finder

1Szukasz linii produktów lub branż?Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Performance polymers and crosslinkers > for technical applications

Brands

Urecoll® (Wet & dry strength)
Luredur® (Dry strength)

Properties

Urecoll® and Luredur® strengthening agents enhance the dry and wet strength of paper and paperboard.

Applications

BTC's strengthening agents help the paper maker to produce papers which fully meet the requirements of their clients. They are designed to optimise production cost and improve strength of the final product.