A brand of BASF - We create chemistry

Solution Finder

1Szukasz linii produktów lub branż?Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Tablet binders > for direct compression

Tablet binders for direct compression are based on povidone involving further excipients.

Brands

Ludipress®, Ludiflash®

Properties

Ludipress® is a pre-blend of lactose monohydrate including Kollidon® 30 and Kollidon® CL.
Ludipress® LCE is a pre-blend of lactose monohydrate and Kollidon® 30.
Ludiflash® is a pre-blend of D-mannitol, Kollidon® CL-SF, Kollicoat® SR 30 D, and Kollidon® 30.

Applications

Ludipress® is a direct compression excipient.
Ludiflash® is a direct compression excipient for orally dispersible tablets (ODT).